RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przedstawiamy informacje/zasady dotyczące ochrony danych w firmie CompoTec – Marcin Krugły z siedzibą w Warszawie-Wesołej (05-075), Plac Wojska Polskiego 151/m.7 („CompoTec”).

 Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako firma CompoTec w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

 W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane uzyskane przy zakupie w naszej firmie towarów i usług wykorzystujemy w następujących celach:

1. przesłania do Państwa zamówionych towarów za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);

2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a) wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

b) obsługa zwrotów towarów

c) udzielanie odpowiedzi na reklamacje

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe;

lub

c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO).

Nie wykorzystujemy Państwa danych do prowadzenia marketingu bezpośredniego w jakiejkolwiek formie.

Które dane należy nam podać?

Firma CompoTec wymaga od klientów podawania wyłącznie danych adresowych i kontaktowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania zamówień, i realizacji wysyłek naszych produktów. Podanie ww. danych stanowi podstawę prawną przetwarzania przez nas Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO.

 Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – np. w celu dokonania zwrotu środków na Państwa rzecz;
  3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

  1. sprostowanie/poprawienie danych
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o ich kopię);
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (podstawa prawna: art. 20 RODO);

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt

Kontakt z nami jest możliwy przez formularz kontaktowy: compotec.pl/pl/index.php/kontakt/

Możliwość komentowania została wyłączona.